Specialități


I.    MUZICĂ

Catedra TEORIA MUZICII, SOLFEGIU ŞI LITERATURA MUZICII

Această catedră are menirea de a oferi elevilor noţiuni muzicale de bază cum ar fi sunetul şi reprezentarea lui grafică, inclusiv durata şi intensitatea, intervalul, metrica şi elementele ei, sistemul sonor ş.a.
Un loc aparte îl ocupă lucrările metodice ale pedagogilor, care ajută copiilor să se afirme ca personalități. În special o remarcăm pe Stela Rotaru care a editat primul manual de literatură a muzicii în limba română. Rozalia Urinovscaia ‒ a elaborat planurile de activitate pentru clasa I-VII la disciplina – solfegiu, care sunt întrebuinţate de toate şcolile de muzică din republică. Irina Bogataia şi Violeta Ţurcan ‒ au realizat programele pentru secţia-pian, Ema şi Petru Matei ‒ programa pentru secţia-acordeon, iar conform planului creat de Mihai Păpuşoi lucrează acum toţi profesorii catedrei instrumente aerofone. Petru Ştiuca, Lilia Ştiuca şi Ema Matei au editat în 2013 o Crestomaţie pentru acordeon pentru clasa a V-a – a VII-a.

Catedra PIAN

     Catedra Pian a fost fondată în anul 1965. Misiunea catedrei este educaţia şi instruirea viitorilor artişti instrumentişti. Pregătirea elevilor este proiectată în manieră flexibilă şi adaptată dinamicii învăţământului artistic actual. Primul şef de catedră a fost Popov Igor. Printre primii profesori de la catedră se enumera S. Negruţa şi I. Popov. Actualmente la catedră activează 21 de profesori şi studiază 208 elevi. Această secţie este una din cele mai bune secţii ale şcolii. 

     Profesorii de la catedră care depun o muncă colosală ‒ au oferit un punct de pornire pentru mulţi muzicieni precum Anatolie LAPICUS (Maestru în Artă) ‒ lector superior şi şef de catedră ‒ Pian Special şi Ansamblul Cameral la AMTAP.     Aliona VARDANEAN (Maestru în Artă) ‒ lector superior la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.     Angela RUSU ‒ şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. În prezent activează în calitate de pedagog de armonie şi solfegiu la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga".

Ana MILIOŞÂNA ‒ director adjunct (Secţia Cultură) în primăria oraşului Teplodar (Ucraina).
Stela HARMELINAdirector K.E.D.E.M. şi organizator al concursului Zlata Tkaci.
Ana PALIMINA ‒ solistă la Teatrul de Operă din Dresden (Germania).
Ludmila SOLCAN (clasa profesoarei Larisa Laboschi) ‒ activează în calitate de coristă in corul de camera „Credo" al MAI.


    Tatiana SAVELIEVA ‒ activează în calitate de profesor de pian la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea".


      Ludmila VÂRLAN-ŢURCAN – profesoară de pian la Şcoala de Arte din raionul Ialoveni.


   Polina VLADIMIROVA ‒ a studiat la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şi la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea ‒ Pian Special. Activează în calitate de pedagog la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga".


      Cristina BUCIUCCI ‒ şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şila Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la specialitatea Dirijare. În prezent activează în calitate de profesor de muzică.     Dumitru MATEI (clasa profesoarei Labovschi Larisa) ‒ şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şi la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Pian Special în clasa profesoarei Olga Iuhno. Deţine un număr impresionant de premii obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale. Corepetitor al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea" şi membru al ansamblului „Concertino".
Alexei ZAIAŢ ‒ este stabilit în Moscova şi este producătorul trupei „Чай в двоём".
O altă absolventă a Şcoalii de Arte „Alexei Stârcea" este Stela ROZNOVAN (clasa profesoarei Neţic Natalia) ‒ care studiază la Universitatea de Muzică din New York (USA).
O profesoară deosebită care a activat la catedră este Larisa LABOVSCAIA, care, pur şi simplu, e pasionată de instrumentul pe care îl predă. Un profesionist desăvârşit, cu o experienţă de predare foarte bună, ceea ce atestă o apetenţă deosebită faţă de copii. Elevii din clasa Larisei Labovscaia au uimit tot timpul publicul cu un repertoriu distinct şi admirabil, printre care şi Larisa CAPAŢÂNA ‒ care este profesoară de pian în Dubai (Arabia Saudită); Ecaterina DELEUcorepetitor la teatrul „The Metropolitan Opera" din New York, USA; Angela CIBOTARU ‒ Elveţia; Regina FRITŢLER - studiază la Academia de Muzică din Köln; Maria TATARU ‒ a studiat la AMTAP.
Ecaterina ADAMCIUC şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga", la specialitatea Pian Special, iar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Canto estradă.

În clasa profesorului Igor POPOV a studiat Alexandra GALPERINA ‒ care a absolvit Conservatorul de Muzică din Moscova, iar acum este în Israel; Marina FAC ‒ a studiat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, iar acum este stabilită în USA; Ala COROID ‒ stabilită în Germania; Rozalina URINOVSKAIA ‒ stabilită în Israel; Iana MONOVSKAIA ‒ stabilită în USA ş.a.
În clasa profesoarei Tamara POPOVA a studiat Marina TEODORU ‒ care activează în calitate de corepetitor la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Rima GRIDINA ‒ a studiat la Conservatorul din Germania; Maxim BIRIUCOV ‒ studiază la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti; Taisa PUŞCARI ‒ pianistă în USA; Ecaterina BARANOVA – studiază la Conservatorul din Franţa; Snejana DORÎDIVKO – este stabilită în Ucraina.
Majoritatea elevilor care au absolvit Şcoala de Arte „Alexei Stârcea" şi-au continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" (Doina ŢICU ‒ specialitatea Dirijat Coral, clasa profesoarei Valeria Diaconu; Ecaterina ŞNURENCO – specialitatea Pian Special, clasa profesoarei Irina Bogataia; Gheorghe GONŢA – specialitatea Pian Special, clasa profesoarei Irina Bogataia; Mona CHISCHINA ‒ specialitatea Pian Special, clasa profesoarei Irina Bogataia), la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” (Ana MUCAN) şi la Liceul Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov” (Tamara POPOV (profesoară Natalia Neţic), Diana VORONEŢCAIA (profesoară Natalia Neţic), Zarina şi Klimentina IUTCHINA).
Irina MARTÂNIUC ‒ a studiat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice la specialitatea- muzicologie; Marcel VINICENCO (prof. S. Mălai) ‒ şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” şi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Actualmente este profesor de pian la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea".
Tinerii profesori care activează la catedră sunt interesaţi şi de cariera lor interpretativă pe lângă cea didactică. Astfel, în anul 2013 a fost înfiinţat Ansamblul de pianişti „Con Passione” ‒ primul ansamblu de acest gen din Republica Moldova. Membrii ansamblului sunt Dumitru Matei, Ivan Baranovschi, Aliona Larionova şi Evelina Para. Ansamblul de pianişti „Cons Passione” şi-a dobândit recunoaşterea în 2014 cu susţinerea unui concert triumfal la Sala cu Orgă care a fost prima ieşire a ansamblului şi una reuşită. Ansamblul de pianişti reprezintă un colectiv cu însuşiri caracteristice doar lor: simţul ansamblului, rafinamentul interpretativ, virtuozitatea desăvârşită, varietatea şi calitatea sunetului, ataşamentul personal faţă de lucrările interpretate. Colectivul posedă un vast repertoriu format din muzica compozitorilor clasici.

Catedra INSTRUMENTE CU COARDE

Catedra Instrumente cu Coarde a fost fondată în anul 1964, şefa secţiei fiind Rohland Polina şi Iosif Nuzman ‒ pedagogi iscusiţi şi deosebiţi. Anume ei au reuşit să obţină succese deosebite cu elevii de la această catedră. Rohland Polina a înfiinţat primul ansamblu de viorişti încă în şcoala de muzică nr. 2. Despre acest ansamblu a fost realizată şi o producţie cinematografică. 
În aceşti ani colectivul era considerat cel mai bun ansamblu de viorişti din capitală. Prin acest instrument ţinut aproape de inimă care are resurse inepuizabile de expresie, Polina Rohland a reuşit să capteze de la elevii săi toate proprietăţile cantabile.
Încă un colectiv special care a fost înfiinţat în 1983 este orchestra de viorişti şi acordeonişti, dirijori fiind Vladislav Duda şi Serafima Azizova. Aceşti pedagogi au obţinut de la copii un ansamblu şi o intonaţie perfectă. Copii veneau cu o mare plăcere la repetiţii. Dispuneau de un repertoriu special ales pentru această orchestră.
Din 1974 şi până în prezent şeful secţiei este Vladislav DUDA. Primii profesori care au activat la catedră au fost: Goreşnic Mărgărita, Comisarova Valentina, Cisteacova Tatiana, Moiseev Eugen, Nuzman Iosif şi Jmurcov Mihail.
      Ne mândrim cu un număr mare de absolvenţi care şi-au continuat cariera în domeniul artei atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. Una din absolventele şcolii de Arte „Alexei Stârcea” este Angela MOLODOJAN, care şi-a continuat studiile la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, iar acum activează în calitate de lector superior la AMTAP, catedra Instrumente cu Coarde.


      Victor BOTNARU este folclorist din Republica Moldova şi solist-instrumentist în Ansamblul etnofolcloric „Tălăncuţa". În 2010, prin decret prezidenţial, i s-a conferit titlul onorific de Maestru în Artă. În fiecare an el pleacă în expediţii folclorice, adunând tot ce are mai de preţ acest popor.
Marcel şi Cristian ANDRIEŞII (clasa profesorului Vladislav Duda) şi-au continuat studiile la Conservatoire Royal de Bruxelles. Marcel a fost lector superior la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, iar Cristian a evoluat cu o serie de concerte în America de Sud.
Ion TVERDOHLEB (clasa profesorului Victoria Cuculschi) şi-a continuat studiile la AMTAP. În prezent activează ca viorist în orchestra Teatrului de Operă şi Balet din Chişinău.
Tatiana CISTEACOVA ‒ activează în calitate de profesor în Sankt Petersburg.
    Ala BEJENARU (clasa profesorului Valentina Cornisarova) este violoncelistă în Orchestra de cameră a Sălii cu Orgă. Deţine titlul onorific de Maestru în Artă din Republica Moldova.

       Valeriu PATIC ‒ activează în calitate de dirijor al Orchestrei camerale la Liceul-internat Republica de Muzică „Ciprian Porumbescu” şi viorist în orchestra de cameră a Sălii cu Orgă.
Corneliu TOMA (clasa profesorului Silvia Grib) a studiat la AMTAP. În prezent activează în Orchestra simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”.
Corneliu PANAINTE (clasa profesorului Vladislav Duda) este masterant la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Vioară în clasa profesoarei Angela Molodojan. A activat în calitate de viorist în Orchestra Municipală a Fraţilor Advahov şi în Orchestra de Muzică Populară „Lăutarii”.
Adriana CASIAN (clasa profesorului Vladislav Duda) a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Acum este vioristă în orchestra Teatrului de Operă din Tulcea.

     
     Veronica UNGUREANU ‒ studiile superioare şi le face la Universitatea din Montreal, Facultatea Muzică, specialitatea Vioară. Activează ca solistă în Orchestra de Camera „Nouvelle Generation” (Canada, Montreal).

Marcel ROŞCA (clasa profesorului Silvia Grib) a studiat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la specialitatea Compoziţie, jazz şi muzică uşoară. În prezent activează în calitate de interpret de muzică uşoară.

     
     Luminiţa LUPAŞCU (clasa profesorului Vladislav Duda) ‒ şi-a continuat studiile la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” şi la Academia de Muzica „Gh. Dima” (România, Cluj-Napoca).

Dan VRABIE (clasa profesorului I. Nuzman) – activează în calitate de profesor de vioară la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”.
Olga BORISOV – este vioristă în Orchestra de cameră a Sălii cu Orgă.
Sandu CATARINA (clasa profesoarei Cuculschi Victoria) îşi continuă studiile la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”. În prezent activează în Orchestra „Chişinău Youth Orchestra".
Alexadru CROITORU (clasa profesorului I. Nuzman) – este stabilit în Israel. În anul 2014 a participat la Festivalul Internaţional „Mărţişor”.
Constantin BORODIN (clasa profesorului Valentina Comisarova) şi-a continuat studiile la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”. Acum este student la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi violoncelist în Orchestra „Chişinău Youth Orchestra”. Deţinătorul unui număr impresionant de premii obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale.
Silvia BASARAB (clasa profesorului Valentina Comisarova) – actualmente este profesoară de violoncel la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea”.Ansamblul „CORZILE FERMECATE"

Un succes triumfal l-au avut în anul 2009 în oraşul Кранево (Bulgaria), la Festivalul-Concurs „Славянский Венец", obţinând Grand Prix-ul. Dirijorul ansamblului care activează deja de 17 ani este Victoria Cuculschi. De asemenea au mai participat în anul 2011 la concursul „Весенние Игры în Ungaria, unde au luat premiul I. La aceste rezultate remarcabile contribuie şi maestru de concert Cihicin Daniela. Repertoriul care este ales foarte minuţios, conţine lucrări din creaţia compozitorilor Aram Haciaturean, Glenn Miller, George Gershwin, Frank Sinatra, Oleg Negruţa, Astor Piazzolla, Tudor Chiriac.
Catedra CHITARĂ

În zilele noastre chitara se bucură de o popularitate destul de mare şi joacă un rol important în numeroase genuri muzicale aparţinând folclorului, dar îndeosebi muzicii clasice. Pe lângă muzica clasică la chitară pot fi interpretate diferite genuri de muzică printre care: blues, folk, jazz, pop şi rock.
Primul pedagog de chitară al Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” a fost Eugen MOISEEV. A educat o pleadă de elevi talentaţi printre care Vitalie MATEI, ulterior devenind şi el profesor de chitară. Unul din elevii săi este Vladimir COLESNIC. Boris COHANIUC ‒ şi-a continuat studiile la Conservatorul de Muzică din Franţa, oraşul Paris, unde acum activează în calitate de profesor de chitară.
Acum la catedra activează 6 profesori: Valentina Câsa, Natalia Smâslova, Tatiana Cotelinicova, Vladimir Lisnic, Aliona Cucerova, Ghegheşco Igor.


Catedra ACORDEON

Deşi unii l-ar asocia cu muzica populară, acordeonul este răspândit pe tot cuprinsul Europei, al Americii de Nord şi Americii de Sud. Este întrebuinţat atât în muzica populară, clasică, cât şi în jazz. De aceea secţia ‒ Acordeon nu poate lipsi din Şcoala de Arte „Alexei Stârcea". Această secţie funcţionează din primul an al fondării şcolii (1965). Pentru început la catedra activau doar 3 profesori.
Din prima generaţie de absolvenţi 80% au devenit muzicieni iscusiţi şi cunoscuţi în toată lumea. Remarcăm următorii absolvenţi: Sergiu VĂLUŢĂ; Roman ŞAPTEBOI (Rusia); Victor CEBOTARI (SUA); Mihail GRINBERG (Israel); Victor RUSU (profesor de acordeon); Ecaterina JUNEA – director la şcoala din Vadul lui Vodă; Grigore MASCOVICI – profesor la o şcoală de muzică din Ierusalim (Israel); Gheorghe UNGUREANU – director la Școala de Arte din or. Ialoveni; Nadejda NICHEŞĂNA – activează în calitate de profesor de acordeon într-un studio-muzical din Chişinău; Mihail SEREBRINSCHI (Germania); Victor BOLGOV – profesor în Hanover (Germania); Tatiana BEJENARI ‒ activează în calitate de dirijor; Valeriu CISTIACOV – compozitor şi profesor în Sankt Petersburg; Valentina STEFANCO (România, Cluj-Napoca); Svetlana CACEAN ‒ profesoară de acordeon în Rusia; Elena PUSTOVALOVA (Franţa); COŞCIUG E. – profesor de acordeon în oraşul Simferopol; Iurie GOLICOV (Rusia); Neli PRIJELEVSCAIA (Canada, Montreal); Veaceslav BURTMAN (Israel); Valentina BORODIN ‒ care activează în calitate de profesoară de dirijare la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” şi dirijorul corului de băieţi „Orfeu", de la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea”; Vladimir GAJU ‒ profesor la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea".
Istoria şcolii noastre reflectă şi activitatea profesoarei Lilia ŞTIUCA (gradul didactic I) – personalitate artistică complexă şi viguroasă, dublată de o majoră forţă temperamentală, cu tenacitate şi îndrăzneală. Drumul de la elevă talentată la pedagog şi dirijorul orchestrei „Magic-Acordeon” şi-a arătat roadele sale în aceşti ani de activitate. În calitate de profesor are un rol crucial în viaţa elevilor. Atât abilităţile profesionale, cât şi însuşirile de personalitate au repercusiuni profunde în inima elevilor, provocând reverberaţii încă mulţi ani după terminarea studiilor. Prin felul său de a fi, prin comportamente şi atitudini, îşi motivează elevii spre o carieră muzicală profesionistă. Fiind un dirijor exigent reuşeşte să obţină de la tinerii interpreţi rezultate frumoase.
Nu putem să îl omitem din această listă şi pe bine cunoscutul intepret de muzică uşoară ‒ Dan BĂLAN, care a făcut performanţe în numeroase genuri muzicale încă de la o vârstă fragedă, iar în 1999 a avut un rol esenţial în alcătuirea trupei O-Zone.

Valeriu CARADJA ‒ a studiat, mai întâi, acordeonul la şcoala de arte, instrument faţă de care nu a manifestat un interes sporit. La îndemnul şi insistenţele părinţilor, el urmează Colegiul de muzică „Ştefan Neaga”, specialitatea Dirijat coral, unde studiază şi Canto academic. În 2000, după absolvirea colegiului, este admis la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, unde continuă să înveţe Canto academic. Încrezut în forţele divinităţii, cu multă muncă şi efort, cântăreţul reuşeşte să ia premii mari la diverse concursuri de muzică şi să urce pe cele mai mari scene ale Europei. Îşi finalizează studiile de masterat la Academia de Belle Canto, condusă de marea soprana italiană Mirela Freni. A colaborat cu remarcabilul dirijor Andriy Yurkevych şi sopranele Olga Busuioc, Anna Corvino din Italia şi basul Biilent Ateşoglu din Turcia.
Iulian CEBAN (clasa profesoarei L. Evstegneev) ‒ elev la şcoala de muzică din oraşul Lisabona, Portugalia.

Vitalie MOSIICIUC (clasa profesoarei T. Gladîş) ‒ şi-a continuat studiile la AMTAP. în prezent este compozitor şi lector superior la AMTAP, catedra Compoziţie şi Muzicologie.Nicolae LEONTIEV ‒ şi-a continuat studiile la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” iar studiile superioare şi le face la Academia de Muzica „Gh. Dima” (România, Cluj-Napoca), la specialitatea Dirijat Simfonic. În prezent activează în calitate de corist în Capela Corală Academică „Doina” a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”.

 
Roman BALTAG (clasa profesorului Petru Matei) ‒ a studiat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (specialitatea Dirijat Simfonic), iar masterul îl susţine la Universitatea de Muzică „Cari Maria von Weber” (Dresden) la specialitatea Dirijat Simfonic.
Eugen IOVU (clasa profesoarei Lilia Ştiuca) ‒ a studiat la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” şi la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la catedra Instrumente Populare, specialitatea Acordeon, în clasa profesorului Petru Ştiuca.
Ludmila SLĂNINA ‒ îşi începe studiile muzicale la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea”. Aici între anii 1999‒2008 învaţă acordeonul în clasa profesoarei Lilia Ştiuca. Din 2008 până în 2012 studiază la Colegiul de Muzica „Ştefan Neaga”, la catedra Dirijat Coral şi Canto Academic, în clasa profesorului Oleg Constantinov şi Tatiana Bălan. Din 2012 şi până în prezent studiază la AMTAP, la Facultatea Artă Vocală, Dirijare şi Pedagogie Muzicală, specialitatea Dirijare. Din februarie 2013 şi până în prezent activează în calitate de redactor la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”.
Veaceslav BORODIN ‒ a studiat acordeonul în clasa profesoare Ludmila Pelin. Îşi continuă studiile la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” în clasa profesorului Petru Ştiuca. În prezent este student la AMTAP, la catedra Instrumente Populare, specialitatea Acordeon. 
Mihai CARADJA ‒ a studiat acordeonul în clasa profesorului Petru Matei, după care şi-a continuat studiile la colegiul de Muzica „Ştefan Neaga”, la catedra Instrumente Populare şi Canto Popular, specialitatea Contrabas. Din 2012 şi până în prezent este student la AMTAP. 
Gheorghe CARADJA ‒ a studiat acordeonul în clasa profesorului Petru Matei. Îşi continuă studiile la Colegiul de Muzica „Ştefan Neaga”, la catedra Instrumente Populare şi Canto Popular la specialitatea Vioară în clasa profesoarei Valentina Ciobanu. În prezent este student la AMTAP, la catedra Instrumente cu Coarde în clasa profesorului şi compozitorului Boris Dubosarschi.

Nicolae ŞTIUCA ‒ a studiat acordeonul în clasa profesoarei Ludmila Pelin. În prezent este elev în clasa a XII-a la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”, unde studiază acordeonul sub îndrumarea profesorului Petru Ştiuca. Nicolae Ştiuca îşi trasează cu tenacitate parcursul devenirii profesionale, fiind deţinătorul mai multor premii la concursuri naţionale şi internaţionale printre care se numără şi Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală şi Coregrafică „Emanuel Elinescu” (România, Piatra-Neamţ, 2014 ‒ Premiul I); Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „Eugen Coca", ediţia a XX-a ‒ Diplomă Specială şi premiul I (2014); Festival-Concurs Internaţional „Rozkvetle Cechy"‒ Premiul Special şi Premiul I (Cehia, Praga, 2013); în 2012 ‒ Festivalul-Concurs din Ungraria, oraşul Veszprem (compartimentul-acordeon) ‒ premiul I; 2011 ‒ „Paksi Harmonika Festival-Concurs", Ungaria ‒ Premiul I ş.a. Activează şi ca maestru de concert în orchestra de acordeonişti „Magic-Acordeon” a Şcolii de Arte „Alexei Stârcea".Radu RĂŢOIa studiat acordeonul în clasa profesoarei Ludmila Pelin, în prezent este elev la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” la catedra Instrumente Populare şi Canto Popular, la specialitatea Acordeon în clasa profesorului Sergiu Mârzac.
Alexandru SILI ‒ a studiat acordeonul în clasa profesorului Petru Matei. În prezent este elev la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” la catedra Instrumente Populare şi Canto Popular, la specialitatea Acordeon în clasa profesorului Mârzac Sergiu.


Orchestra de acordeonişti „MAGIC-ACORDEON"

În anul 1966 a fost înfiinţată orchestra de acordeonişti ce poartă astăzi numele de „Magic-Acordeon”. Dirijorii acestei orchestre au fost Rafalovici, S. Azizova, Pelin Ludmila, iar actualmente Ştiuca Lilia şi Matei Ema. În aceşti 50 ani de activitate, orchestra a reuşit să susţină un şir de concerte în Ungaria, Cehia, Germania, Franţa, Austria. În anul 2003 la Concursul Republican al Tinerilor Interpreţi (Chişinău, Republica Moldova) a luat premiul I. În 2012 au participat la Festivalul-Concurs „Spring Games” în oraşul Veszprem (Ungaria), unde a obţinut Gran Prix. În 2013 a participat la Festivalul-Concurs „Цветущая Чехия”. Tot în acest an a susţinut un concert deosebit pe o scenă prestigioasă din Berlin, care a fost transmis în emisie directă.

Orchestra „Magic-Acordeon” evoluează cu succes în faţa publicului nostru, iar în mai 2014 a susţinut un concert la Sala cu Orgă, unde fiecare şi-a adus aportul său, în special, dorim să-i menţionăm pe Ion Bahov, Nicolae Ştiuca, Radu Răţoi, Constantin Borodin, Nicolae Sava, Andrei Gamarţ, Diana Voroneţcaia, Aliona şi Dumitru Matei.
Într-un timp record Lilia Ştiuca reuşeşte să plaseze orchestra în prim-planul muzicii universale, devenind un simbol, un fenomen inegalabil. Fiecare recital al orchestrei „Magic-Acordeon” se transformă în act de cultură de înaltă calitate, atât prin interpretarea pătrunsă de profunzimea redării mesajului muzical, cât şi prin varietatea repertoriului foarte atractiv.
Repertoriul orchestrei cuprinde cele mai valoroase creaţii din palmaresul muzicii universale (I. S. Bach, E. Grieg, G. Verdi, A. Petrov, A. Arenskii, I. Dunaevskii, A. Polonskii, A. Jurbin, A. Piazzolla, John Williams). De asemenea colectivul mai interpretează şi muzica compozitorilor autohtoni (Eugen Doga, Gheorghe Mustea, Oleg Negruţa, A. Ranga). Toate aranjamentele sunt făcute de Lilia Ştiuca.

Catedra INSTRUMENTE POPULARE

Catedra Instrumente Populare a fost fondată în anul 1967. La această catedră au fost educaţi mai multe generaţii de instrumentişti. Astfel, absolvenţii beneficiază de o pregătire de calitate şi se manifestă pe deplin în practica învăţământului artistic. Pe parcursul acestor ani, copiii au avut posibilitatea să studieze instrumentele noastre populare şi să perpetueze în timp muzica tradiţională populară a neamului nostru. În acelaşi an (1967) a fost formată şi prima Orchestră de Muzică Populară de copii, dirijor fiind VELENCIUC V. A, iar din anul 1989 Gheorghe CREŢU (Maestru în Artă şi Membru al Uniunii Muzicienilor) care şi până în prezent este conducătorul orchestrei şi şef de catedră.

Catedra instrumente populare a pregătit mai multe generaţii de elevi printre care: Valentin IOVU (nai) ‒ în prezent este în Austria; Călin IOVU (ţambal) ‒ este în Spania; Victor RAILEAN (ţambal) ‒ fost membru al grupului Akord; Pavel UNGUREANU (nai) ‒ laureat a mai multor concursuri naţionale şi internaţionale, a studiat la Liceul-Internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”, iar acum este student la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice; Nichita şi Marcel COMENDANT (ţambal) ‒ activează în calitate de profesori de ţambal.

Orchestra de Muzica Populară a Şcolii de Arte „Alexei Stârcea” a participat la mai multe concursuri naţionale şi internaţionale. De asemenea, au susţinut o serie de concerte prin ţările din Europa, printre care: Polonia, Spania, Turcia, Portugalia, Grecia şi România. Peste tot au demonstrat că sunt un colectiv impecabil şi cu un repertoriu interesant. Toate aranjamentele îi aparţin lui Gheorghe Creţu. în colectiv cântă şi cei mai mici interpreţi, care sunt deja laureaţi a concursurilor naţionale și internaţionale.

Catedra INSTRUMENTE AEROFONE ŞI DE PERCUŢIE

Catedra a fost fondată în anul 1967. Scopul de bază fiind instruirea şi educarea profesională a interpreţilor la instrumentele aerofone şi de percuţie. Pe parcursul anilor aici au fost pregătite mai multe generaţii de instrumentişti care activează cu succes în orchestrele profesioniste din Republica Moldova şi din străinătate. 


Un rol important în dezoltarea secţiei Instrumente aerofone şi de percuţie l-a avut D. CIBOTARI ‒ pedagog talentat şi un om modest care şi-a apreciat permanent discipolii.
Iurie SOLCAN ‒ a înfiinţat prima fanfară din şcoală şi a fost profesor de trombon. Elevul său D. ŞAROV ‒ este solist într-o orchestră simfonică din Rusia.
Ruslan SOLCAN (trombon) ‒ în prezent activează în Orchestra Naţională din Bucureşti.
La profesorul de trompetă Ion GUŢU au fost educaţi o pleadă de instrumentişti printre care: Nicolae DAVÂDOV – dirijorul Orchestrei Militare (Ucraina, oraşul Doneţk).
Ilia CHIHAI ‒ membru al Asociaţiei Obşteşti Uniunea Muzicienilor din Moldova, oraşul Chişinău.

       Nicolae CAPŞA ‒ activează în calitate de solist în Orchestra Militară (oraşul Chişinău).

       Vitalie CRASMAN ‒ munceşte într-o orchestra de estradă în Germania.

       Nicolae PĂDUREŢ ‒ directorul Liceului cu Profil Sportiv Nr.3.

Mihai CREŢU ‒ a absolvit Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, catedra Instrumente aerofone şi de percuţie, specialitatea Trompetă. În prezent activează în calitate de profesor la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea".
Discipolii profesorului de flaut ‒ Nadejda STEFANCO:
Alexandr MARINESCU – activează în calitate de solist la Teatrul Mariinsky – unul din cel mai renumit teatru de operă şi balet din lume (Rusia, Sankt Petersburg). Deţine un număr impresionat de premii obţinute la concursuri, atât naţionale, cât şi internaţionale, printre care şi Pemiul Special la Concursul Instrumentelor Camerale Aerofone (Germania, 2011).

Alexandra CHITIC ‒ activează în calitate de profesor în România, oraşul Cluj-Napoca. Boris COSTIN ‒ profesor în şcoala de muzică, şef de studii, dirijor de fanfară în Germania.
Discipolii profesorului de oboi Angela BALTAGA:
Alexandru NICONENCO ‒ activează în Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice Teleradio-Moldova, director artistic şi prim-dirfjor Gheorghe Mustea.
Anatol GAMURARI – activează în orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici".
Alexandru LAPIN – solist în orchestră militară.
Discipolii profesorului de percuţie Ion BAHOV:
Alexei BABADJANOV (1982) ‒ activează în Orchestra Simfonică din Australia.
Alexandru HARITON (1985) ‒ activează în Orchestra Camerală din USA, oraşul Los-Angeles.
Angel ARAMOVICI (1987) ‒ activează în Orchestra Simfonică din Israel, oraşul Haifa.
Alexandru NEMIROVSCHI (1988) ‒ artist în Orchestra Simfonică din Israel, oraşul Ierusalim.
Octavian GRECU (1989) ‒ artist în orchestra Circului din Chişinău.
Costică EŞANU (2001) ‒ artist în Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice Teleradio-Moldova, director artistic şi prim-dirijor Gheorghe Mustea.
Sergiu SECRIERU (1999) ‒ artist în orchestra Ministerului Afacerilor Interne.
Andrei PETRACOVSCHI (2005) ‒ artist în Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice Teleradio-Moldova, director artistic şi prim-dirijor Gheorge Mustea.
Andrei ERIOMENCO (2008) ‒ artist într-o orchestră bisericească din USA.

Catedra ARTĂ CORALĂ

Catedra Artă Corală a fost fondată în anul 1984. Aici se cizelează gustul muzical, rafinamentul interpretării, simţul formei muzicale şi a educaţiei muzical-artistice şi estetice. Actualmente în cadrul secţiei activează: Ludmila Ţurcan, Nina Tincu, Larisa Ungureanu, Ala Negura, Tatiana Sobeţchi, Valentina Borodin, Sofia Donica şi Iulia Plotnicova. În calitate de corepetitori activează: Nezalzov Oleg, Luţenco Ştefan, Vebulschi Tatiana, Baranovschi Ion, Nicolschi Ludmila, Para Evelina, Ghermegea Olesea.
În cadrul secţiei activează 4 coruri şi două ansambluri vocale. Unul dintre care este Corul de fete al claselor inferioare, dirijor Sobeţchi Tatiana. Un alt colectiv al şcolii de arte „Alexei Stârcea" este Corul de băieţi „Andrieş" al claselor inferioare ‒ dirijor Ludmila Ţurcan.
Corul „MODEL" 

      Este un colectiv de copii talentaţi, bine închegat şi echilibrat, cu un repertoriu deosebit de vast şi divers (creaţiile compozitorilor Claudio Monteverdi, G. F. Handel, I. S. Bach, Antonio Lotti, W. A. Mozart, E. Schubert, I. Brahms, Ion Aldea-Teodorovici, Eugen Doga, Tudor Chiriac etc). Pe parcursul anilor au reuşit să cucerească admiraţia publicului autohton prin tehnica interpretativă rafinată, graţie cărui fapt şi s-a clasat printre cele mai reprezentative coruri din Republica Moldova, s-a învrednicit de semne de înaltă apreciere la multe festivaluri şi concursuri naţionale. Din anul 1966 şi până în prezent corul „Model" activează sub bagheta Ninei Tincu (Om Emerit al Republicii Moldova) ‒ vocea căreia reprezintă un etalon pentru copiii, care îşi doresc nespus de mult să ajungă interpreţi valoroşi. Printre care Măria ŢONIN (soprano) ‒ care din 2002 este solistă la Teatrul de Operă şi Balet „Măria Bieşu", laureată a mai multor concursuri naţionale şi internaţionale printre care: International Singing Contest „Francisco Vinas" (Barcelona, 2002); Concursul Internaţional de Canto Academic „Alexei Stârcea" (Chişinău, 2000) ş.a. Din 2004 este bursiera premierului vienez al cântăreţilor de operă. Colaborează cu Teatrul de Opera din Cluj, Craiova, Palermo (Italia), Alcamo (Italia). Aglaia MUDREA-POPESCUsolistă la Teatrul La Scala din Italia. Colectivul este capul de afiş al şcolii şi se străduie să continue tradiţiile frumoase pe care le-a acumulat de-a lungul anilor.

Corul de băieţi „ORFEU" 

A fost înfiinţat în anul 1979. Timp de 36 ani s-a numit „Andrieş", iar acum poartă numele de „Orfeu". O perioadă îndelungată acest cor a fost condus de Victor NEVOIE (Maestru în Artă) ‒ artist care cunoaşte foarte multe dintre tainele culturii muzicii şi este un mare îndrăgostit de artă corală. Timp de 4 decenii se dăruieşte activităţii pedagogice şi celei metodice la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea". Este şi un mare împătimit al activităţii artistice de amatori, fondator şi conducător al formaţiilor corale de la Recea şi de la Lozova. Compune, culege şi prelucrează piese pentru repertoriul coral şi cel al ansamblurilor vocale. Din 2013 dirijorul acestui colectiv este Valentina BORODIN. Corul de băieţi „Orfeu", prin evoluţia lor interpretativă şi repertorială, înfrumuseţează, îmbogăţesc şi diversifică calitativ patrimoniul nostru muzical estetic. În aceşti ani colectivul a susţinut peste 300 de concerte, atât în ţară (Bălţi, Tiraspol, Bender, Orhei), cât şi peste hotare (Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Odesa, Lvov, Cernăuţi, Iaşi, Bucureşti).

În 1993 corul „Orfeu" (pe atunci „Andrieş") a participat la Festivalul-Concurs Internaţional pentru coruri de copii în oraşul Bucureşti, unde au devenit laureaţi, iar în 1994 la solicitarea Radio-TV România au susţinut un concert în oraşul Iaşi. Colectivul este un promotor activ al muzicii corale. În repertoriu sunt peste 200 de creaţii pentru cor, iar un loc aparte îl ocupă creaţiile compozitorilor autohtoni.

Ansamblul claselor superioare „CRIZANTEMA" înfiinţat în anul 2010 şi „GREIERAŞII", conducător Ludmila Ţurcan.

     Mulţi interpreţi şi-au început cariera artistică în cadrul acestei secţii precum: Radu MARIAN ‒ marele sopranist cu o voce frumoasă, pură şi ingenioasă, cu un ambitus de la C4-C6. A urmat Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga", apoi studiile superioare la Bucureşti. Radu a fost numit „privighetoarea barocului". Din 1999 s-a mutat cu traiul la Roma şi este laureat a celor mai prestigioase concursuri şi festivaluri de muzică din Europa; Piotr CLIUCINICOV (bariton) ‒ maestru de cor şi interpret al ansamblului „Русская песня", conducător Nadejda Babkina. Câştigătorul concursului Vocea Rusiei (2003);
Valeriu VÂNTU ‒ după Şcoala de Arte „Alexei Stârcea" a urmat Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Dirijare. În prezent este interpret în Corul de Cameră a Sălii cu Orgă, condus de Ilona Stepan. Colaborează cu numeroşi interpreţi de muzică uşoară în calitate de back-vocalist; Marcel EŢCO ‒ este stabilit în Moscova şi compune muzică electronică; Tomşa Veniamin ‒ şi-a continuat studiile la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Dirijare. A cântat mulţi ani în Corul de Cameră a Sălii cu Orgă, condus de Ilona Stepan; Oleg NEZALZOV ‒ a urmat Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga" şi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Compoziţie, în prezent – corepetitor în Şcoala de Arte „Alexei Stârcea"; Ala COROID (contralto) ‒ a studiat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Pian, iar din anul III studiază în paralel şi Canto. După absolvire merge la Conservatorul din Salzburg (Austria), unde studiază la specialitatea Canto; Elena CARAFIZI ‒ care a studiat la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga", specialitatea Canto Popular, actualmente este în Marea Britanie, în Londra; Ecaterina SPÂNU ‒ şi-a continuat studiile la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, specialitatea Canto de estradă; Dumitru BOGOMAZ ‒ actualmente actor la Teatrul „Odeon" din Bucureşti.

II. ARTE VIZUALE

Catedra ARTE PLASTICE

Catedra Arte Plastice a fost deschisă în 1979, obiectivul principal fiind dezvoltarea motivaţiei pentru cunoaştere, dezvoltarea creativităţii la copii şi punerea în aplicaţie a programelor educaţionale în domeniul artelor plastice şi decorative. Scopul profesorilor de azi este de a oferi elevilor cunoştinţe necesare pentru continuarea studiilor şi pentru formarea unor specialişti profesionişti. Datorită creativităţii artistice, copiii învaţă să-şi exprime gândurile şi sentimentele lor. Cel mai important lucru este de a le trezi copiilor interes şi de a le dezvolta imaginaţia.
La această catedră se predă pictură, desen, compoziţie, sculptură, artă
decorativă şi istoria artelor. Copiii stăpânesc cu entuziasm tehnica guaşului şi acuarelei. De asemenea fac aplicaţii din materiale textile. In prezent la catedră activează un colectiv mic dar prietenos. Profesorii Olga Roşea şi Sergiu Sulin muncesc de mult timp la catedra. Ei acordă o atenţie deosebită îmbunătăţirii rezultatelor copiilor. De asemenea, aici mai activează Gabriela Ignat, Mihai Carapunarlî.
Elevii de la arte plastice participă la concursuri municipale şi naţionale, desfăşurate sub egida Ministerului Culturii al Republicii Moldova. În 2010 la a 45-a aniversare a şcolii a fost organizată o expoziţie pentru copii la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie a Republicii Moldova. Împreuna cu profesorul Sergiu Sulin, tinerii artişti au participat la această expoziţie, iar în anul 2011, 2012 şi 2014 au participat la o expoziţie organizată în incinta Centrului Cultural de Istorie Militară.
Un lucru semnificativ este faptul că din 2002 tinerii artişti care îşi continuă studiile în România, Rusia, Slovenia şi Cehia, contribuie la decorarea interiorului şcolii.
Majoritatea absolvenţilor şi-au continuat studiile la Colegiul de Arte „A. Plămădeală" şi la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă". Aceştia sunt: Marina Jurminscaia, Tatiana Cristman, Anastasia Ţuşca, Andrei Teşanu, Cristina Cebanu, Lilia Galghina, Elena Poleacova, Tatiana Suvac, Stela Railean, Iulia Railean, Antonela Jacotă, Iulia Şaşina, Radu Cicic, Natalia Onanco, Serghei Strecolovschi, Ludmila Pânzari, Arina Tihonova, Diana Grati, Anastasia Petrovscaia, Oleg Felicsov, Ana Blagovidova, Svetlana Zaicenco, Elena Şuntova, Avita Flit ş.a.
Anii trec, iar foştii studenţi duc faima artei în continuare. Astfel, există un transfer de tradiţii culturale generaţiilor următoare şi legătura nu se rupe.

III. ARTĂ TEATRALĂ

Catedra Artă teatrală în Şcoala de Arte a fost înfiinţată în anul 1984 şi avea 2 grupe: rusă şi română. În grupa rusă profesor era Iurie Harmelin, iar la cea română – Silviu Fusu. În 1986 elevii secţiei participă la Festivalul Unional al şcolilor de teatru care s-a desfăşurat în oraşul Riga (Letonia), unde se clasează pe locul II.
Pe parcursul anilor la această secţie şi-au făcut studiile un număr impunător de elevi şi mulţi din ei au îmbrăţişat profesia de actor, regizor. Printre foştii absolvenţi ai secţiei, cu care se mândreşte nu numai şcoala de arte, se numără Eugen ERMOLAEV actor la Teatrul din Sankt Petersburg; Dumitru UNGUREANU – magician la Circul din Moscova; Olga BALAN – prezentator la Radio PRO FM; Victoria VLASprezentator la Jurnat TV; Natalia ANDREEVreporter la Jurnal TV; Irina IACHIM ‒ studentă la AMTAP; Mihaela RĂILEANUstudentă la Universitatea de Arte „George Enescu"; Silvia CRISTESCU – studentă la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, specialitatea Canto Academic; Ion BORŞ ‒ student la AMTAP.

Diana VOITIC-ISTRATII ‒ a studiat la Colegiul de Arte „Octav Bancilă" din Iaşi, după care şi-a urmat studiile la Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi, actualmente fiind studentă în anul I la masterat, specialitatea Actorie.
Ianoş PATRAŞCU ‒ actor, showman, lector superior la Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice.
Elevii noştri participă anual la concursuri naţionale şi internaţionale îmbogăţind colecţia de premii cu diplome de merit. La sfârşitul anului de studii fiecare grupă de la secţie prezintă publicului câte un spectacol care este apreciat de spectatori şi răsplătit cu aplauze. În prezent la secţia teatrală activează trei profesori: Grigore Fanam (grad didactic I), Anastasia Druţă (grad didactic II) şi Tatiana Todereanu.

IV. ARTĂ COREGRAFICĂ

Catedra Artă coregrafică a Şcolii de Arte „Alexei Stârcea" şi-a redobândit identitatea în anul 1984, fiind fondată de Adolf Umanov – conducătorul Ansamblului de dansuri „Spicuşor". Colectivul a susţinut o serie de concerte în Rusia şi Ucraina. Hora de la Sud a devenit „cartea de vizită" a ansamblului „Spicuşor". După o perioadă de timp, conducătorii acestui ansamblu au devenit Filip şi Tatiana Cucerencu, care au prelucrat şi fructificat frumoasele şi valoroasele tradiţii, datini, ritualuri şi obiceiuri ale românilor din Republica Moldova. Cu noii conducători, ansamblul „Spicuşor" a fost în Turcia, Portugalia şi România, unde tot timpul li s-au acordat cele mai mari premii. La secţie se predau mai multe tipuri de dansuri: dans clasic, popular şi contemporan.
Dansul clasic este o formă a dansului care se exprimă prin mişcări precise ale corpului, bazându-se, în special, pe arătarea unor linii estetice ale acestuia. Copiii îl pot studia de la vârsta de 3-4 anişori. De asemenea, pentru un viitor dansator este important aspectul fizico-estetic, mobilitatea, simţul ritmului şi improvizaţia, La catedră dansul clasic a fost predat de talentatul pedagog Nicolae Guc, care a montat coregrafia la multe dansuri şi, de asemenea, de Alexandra Mardari (fosta solistă a teatrului de Opera şi Balet „Maria Bieşu").
O parte integrată a folclorului naţional îl constituie dansul popular, bogat în caractere şi stiluri complet deosebite între ele, care reflectă viaţa, exprimă aspiraţiile şi sentimentele poporului, istoria lui multimilenară. La catedră activează Mihai Chiriac, care a readus tradiţiile dansului popular.
Dansul contemporan s-a născut ca un dialog între diferite curente artistice, luând atât influenţe din modernism, cât şi din postmodernism. El aduce o viziune nouă asupra trupului şi asupra spectacolului, fiind, în special, un mod de a privi înainte. De asemenea, se poziţionează ca un reper pentru toţi copiii şi este cel mai solicitat. La secţie acest tip de dans este predat de Maria Grosu. În toţi aceşti ani de activitate a montat cu succes coregrafia la mai multe dansuri contemporane. Pe parcursul a mai multor ani colectivele noastre au obţinut numeroase premii la concursuri şi festivaluri (Bulgaria, Polonia, Ungaria, România). Practic în fiecare an avem elevi care urmează calea pentru a deveni profesionişti ai domeniului, fiind acceptaţi ca studenţi la Colegiul Naţional de Coregrafie din Republica Moldova. După absolvire pot munci în calitate de balerini la Teatrul de Opera şi Balet „Maria Bieşu", în Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc" şi în Ansamblul de Cântece şi Dansuri Populare „Fluieraş".
Printre absolvenţii şcolii noastre este şi Andrei SCHARAEV ‒ care a lucrat în trupa de balet a Teatrului de Operă şi Balet „Maria Bieşu", iar în prezent este directorul trupei de balet Royal Czech Ballet. De asemenea în şcoala de arte au studiat: Victoria şi Angelica LADIC ‒ după finisarea studiilor coregrafice, au fost angajate în calitate de coregrafi la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga" din Chişinău; Andrei MALCOCI, Tatiana MARDARI, Ana DRANGA, Anastasia DJUMAN, Diana LADIC, Iulia MOROZOVA ş.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu