luni, 30 ianuarie 2017

Seminarul metodico-artistic „Aspectele interpretative ale elevului-pianist”, Școala de Arte „Eugen Coca” din or. Soroca, 28.01.2017

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în calitate de Centru ştiinţifico-didactic şi artistic al zonei de nord, având unul din obiectivele prioritare dezvoltarea şi consolidarea metodico-didactică a domeniului muzical-artistic, în colaborare cu Serviciul Metodic din cadrul Centrului de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga” şi Școala de Arte „Eugen Coca” din or. Soroca, au organizat Seminarul metodico-artistic Aspectele interpretative ale elevului-pianist, în cadrul căruia au fost prezentate ore de master class la profilul „Pian”.
În acest context, au fost invitaţi profesorii de pian de la instituţiile de învăţământ artistic extraşcolar (şcoli de muzică/arte) pentru a participa la sesiunea didactică, încadrată în cerinţele curriculare.
Agenda zilei:
1. Comunicarea metodică „Despre problema identității în predarea pianului în școala de muzică contemporană”, formator: Margarita Tetelea, Maestru în Arte, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
2. Master class „Arta polifonică în pregătirea interpretului-pianist”, formator: Irina Bogataia, profesor de pian la Școala de Arte „Alexei Stârcea” din Chişinău, grad didactic superior.
Seminarul s-a desfășurat la 28 ianuarie 2017 în Școala de Arte „Eugen Coca” din or. Soroca.