marți, 15 septembrie 2015

SCURT ISTORIC

    Şcoala noastră îşi are începuturile din anul 1965 când a fost construită şcoala de muzică nr. 2 — clădire doar cu parter, fiind încălzită cu sobe, în care iniţial studiau doar 100 de elevi. Nu era tot timpul cald, însă era foarte plăcut să lucrezi într-un colectiv didactic excepţional şi prietenos. După câţiva ani s-a construit un nou local al şcolii, cel actual din strada Matei Millo 9/3.
Din 1989 şcoala poartă numele marelui compozitor, interpret, pedagog şi Artist Emerit al Republicii Moldova — Alexei Stârcea. Acest an a fost notabil atât pentru noi, cât şi pentru compozitor — am serbat cei 96 ani ai maestrului Alexei Stârcea, figură marcantă a culturii muzicale autohtone. Creaţia lui ocupă un loc important în cultura muzicală. A lăsat o moştenire creatoare multilaterală, fiind unul din compozitorii care au pus bazele operei naţionale şi care au contribuit la dezvoltarea muzicii camerale. Datorită talentului său şi timbrului vocal deosebit, Alexei Stârcea a intrat în istorie şi ca interpret, prestaţiile căruia impresionau prin melodicitate şi tehnică impecabilă. Numele său îl poartă astăzi nu numai Şcoala de Arte din Chişinău, dar şi Concursul Internaţional de Canto Academic care îi omagiază personalitatea atât de importantă pentru cultura românească.
    
    Cu o deosebită plăcere colectivul pedagogic îşi aduce aminte de primul director al şcolii — Polişeacova Eliza.

   Din anul 1988 până în 2015 director al şcolii de arte a fost Ion Guţu, care a muncit zeci de ani în învăţământul artistic, dedicându-se plenar atingerii scopului creării unui model de instituţie de învăţământ artistic complementar, care ar corespunde tuturor rigorilor unei educații europene moderne.
  Activitatea profesionistă a Domnului Ion Guţu a fost considerată şi apreciată pe bună dreptate. Pentru entuziasm, iniţiativă, activitate prodigioasă a fost decernat cu nenumărate diplome onorifice. Printre meritele deosebite se numără: „Eminent al Culturii URSS", „Eminent al Culturii Moldovei", decoraţiile de stat: medalia „Meritul civic" şi recentul ordin „Gloria muncii". Aceste distincţii pun în valoare îngăduinţa, iubirea de adevăr şi devotamentul faţă de profesia didactică. Domnul Ion Guţu rămâne a fi un om cu dragoste mare de lume, de viaţă şi de tot ce e frumos.
    Anul 2015 este un an jubiliar pentru Şcoala de Arte „Alexei Stârcea". Se împlinesc 50 ani de la fondare. Astăzi această instituţie şcolarizează 900 de elevi care studiază la secţiile: muzică, teatru, coregrafie şi arte plastice. În aceşti ani, Şcoala de Arte „Alexei Stârcea" a fost absolvită de un număr impresionant de elevi (4260). Steluţele actuale sunt: Musteaţă Rada, Cernei Iana, Boico Felicia, Coroli Elizaveta, Mihalcean Dumitru, Mândrescu Irina, Mitriuc Vlada, Pasat Anastasia, Corneţova Daria, Vrânceanu Lorand, Frija Cristian, Makeev Nichita, Vremea Tudor, Palii Maria, Timuș Eva, Doaga Vlad, Guriev Virginia, Ciorbu Diana, Guţu Dana, Lemnic Anastasia, Răţoi Radu, Gamarţ Andrei, Surujiu Timofei, Sârbu Marius ş.a.
    Anume în această instituţie şi-au şlefuit cunoştinţele mulţi absolvenţi (4260 elevi), anume aici prin trudă, dascălii au reuşit să împartă responsabilitatea de a lumina mintea şi de a sensibiliza sufletul tinerilor profesionişti şi nu au renunţat să investească în vieţile lor gândirea liberă, valorile curajului, ale cinstei şi ale toleranţei. Aici au parcurs un drum cât se poate de important, cel al afirmării propriei personalităţi. Iar nouă nu ne rămâne decât să ne mândrim cu rezultatele lor.